ميبد

سایر رتبه های برتر 

رتبه های برتر کنکور 96 ميبد

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 20 مرداد 1396 در ميبد

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  دانیال حبیبان میبدی
 • چهارم تجربي
  زهرا بحری
 • چهارم انساني
  محیا زارع
 • چهارم رياضي
  محمد محمدحسینی اردکان
 • چهارم رياضي
  فاطمه زارع مهرجردی
 • چهارم تجربي
  امیرحسین مهدی پور پاپکیاده
 • چهارم تجربي
  سجاد دهقانی فیروزآبادی
 • چهارم تجربي
  محمد کریمی میبدی
 • چهارم تجربي
  علیرضا ذاکری
 • چهارم تجربي
  زهراالسادات امامی میبدی
متوسطه و دبیرستان
 • نهم
  مهرداد دهقانی فیروزآبادی
 • يازدهم تجربي
  محبوبه میرفلاح یخدانی
 • هشتم
  زینب شفیع زاده
دبستان
 • ششم دبستان
  آرش زارع
 • ششم دبستان
  امیررضا میرزائی امیرآبادی
 • ششم دبستان
  فاطمه کارگر بیده
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های ميبد

فهیمه کیان مهر
حمید افخمی میبدی
زینب یزدان فر
شهنازالسادات موسوی هفتادری
علی دهقانی احمدآبادی