يزد

سایر رتبه های برتر 

رتبه های برتر کنکور 96 يزد

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 20 مرداد 1396 در يزد

کنکوری ها
 • چهارم رياضي
  امیر حسین استقامت
 • چهارم انساني
  مرتضی جعفری ندوشن
 • منحصرا زبان
  حانیه سلطانی گردفرامرزی
 • چهارم انساني
  امیرحسین میرعلی بیداخویدی
 • چهارم انساني
  الهام حاجی مقصودی
 • چهارم رياضي
  سیدامیرعلی پورهاشمی اردکانی
 • چهارم انساني
  فاطمه جعفری صدرآباد
 • چهارم انساني
  محمد رعیتی بنادکوکی
 • چهارم انساني
  زهرا میرکی
 • چهارم انساني
  زهرا جاویدیان
متوسطه و دبیرستان
 • يازدهم انسانى
  مهدیه دهقان اشکذری
 • يازدهم تجربي
  محمدفاضل قانع عزآبادی
 • نهم
  محمدمهدی گل بخش منشادی
 • هشتم
  احمدرضا ضیائی نصرآبادی
 • نهم
  امیرمحمد اولیا
 • دهم رياضى
  فاطمه محمدزاده
 • نهم
  عرفان دهقان دهنوی
 • نهم
  فرهاد گوهری راد
 • دهم رياضى
  آرمان جعفری نعیمی
 • هفتم
  مریم اقبال
دبستان
 • پنجم دبستان
  علی روستایی فیروزآباد
 • پنجم دبستان
  سیدمحمدطاها میرباقری فیروزاباد
 • پنجم دبستان
  سیده نیاز دهقان
 • ششم دبستان
  محمدحسین عظیمی زاده هنزائی
 • ششم دبستان
  مبینا نوری زاده فیروز آباد
 • سوم دبستان
  سیدعلیرضا میرغفوری
 • ششم دبستان
  امید احمدی
 • ششم دبستان
  سیدمحمدطاها هاشمی باجگانی
 • ششم دبستان
  سیدمهرداد وزیریان
 • چهارم دبستان
  اسماعیل امیری هرمزکی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های يزد

سیده سوفیا آتشی
آیدا اردانی
مهرناز هادی دهج
امیرحسین لشکری
فاطمه خرمیان
مهلا شوکتی