يزد

سایر رتبه های برتر 

رتبه های برتر کنکور 95 يزد

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در يزد

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  محسن نیکوئی
 • چهارم رياضي
  محمدکاظم فقیه خراسانی
 • منحصرا زبان
  عادله پوراکبری
 • منحصرا زبان
  عارفه پوراکبری
 • چهارم انساني
  رضا شریف یزدی
 • چهارم انساني
  فاطمه دهقانپور محمدآبادی
 • چهارم رياضي
  محمدامین مطهری نیا
 • چهارم تجربي
  علیرضا خداکرم تفتی
 • چهارم تجربي
  محمد صالحی شادکامی
 • چهارم رياضي
  سیدحسن موسوی بندرابادی
هنرستان
 • مديريت خانواده
  زهرا زارعیان
 • حسابداري
  آزاده شمس سریزدی
 • معماري
  نجمه تازی زاده هنزائی
 • معماري
  نجمه مرادی باغ بیدی
 • معماري
  عادله جعفرپور
 • مكانيك خودرو
  سبحان محمودی کهنی
 • حسابداري
  مطهره نصیری دهج
 • حسابداري
  سپیده خورشیدی
 • كامپيوتر
  الهه سلطانی گرد فرامرزی
 • معماري
  رعنا شایق
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های يزد

مائده السادات متولی زاده بافقی
محمدسینا مسلمان یزدی
سیدابوالفضل طباطبایی
شادی لشکری
مرجان فیروزفر
محمد ردائی