لالجين

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 20 مرداد 1396 در لالجين

متوسطه و دبیرستان
  • هفتم
    امیرحسین زارعی
دبستان
  • ششم دبستان
    محمدالیاس کرمی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های لالجين

زهرا کورشی رفعت
امید کشوری پیروز