قروه درجزين

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در قروه درجزين

کنکوری ها
  • چهارم تجربي
    مرضیه مهدی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های قروه درجزين

مجتبی هاشمی
علی ابراهیمی
خدیجه بلندی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های قروه درجزين جمعه 19 خرداد 1396