كبودرآهنگ

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در كبودرآهنگ

کنکوری ها
  • چهارم انساني
    یاسمن مولایی
  • چهارم تجربي
    معین صالحی
  • چهارم تجربي
    مرضیه عالمی متین پور
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های كبودرآهنگ

نادر گوهری
علی نوری
مینا عبداللهی
سید فخر الدین موسوی
ثمانه زارعی
حسن یوسفی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های كبودرآهنگ جمعه 19 خرداد 1396