كبودرآهنگ

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 20 مرداد 1396 در كبودرآهنگ

کنکوری ها
 • چهارم انساني
  زهرا بهرامی
 • چهارم رياضي
  کمیل چگینی
 • چهارم تجربي
  زهرا خمسه
 • چهارم تجربي
  مهدی محمدی راد
متوسطه و دبیرستان
 • يازدهم تجربي
  زهرا سلیمانی
دبستان
 • ششم دبستان
  نیما تارخیان
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های كبودرآهنگ

علی نوری
ثمره شیخی
محمد مهدی بهرامی
ثمانه زارعی
ناهید زمانی
سید فخر الدین موسوی