تويسركان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 20 مرداد 1396 در تويسركان

کنکوری ها
 • چهارم انساني
  زهرا بختیاری
 • چهارم رياضي
  علیرضا عبدالملکی
 • چهارم تجربي
  امیرحسین ناصری
 • چهارم تجربي
  شهاب بختیاری
 • چهارم تجربي
  نگین پهلوانی
متوسطه و دبیرستان
 • يازدهم انسانى
  عاطفه علیقارداشی
 • يازدهم تجربي
  ریحانه ارجمندی
 • هشتم
  شایان کزازی
 • يازدهم تجربي
  سیده ساناز میرمعینی
دبستان
 • پنجم دبستان
  امیرعلی ارجمندی
 • ششم دبستان
  علی آقابابایی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های تويسركان

راحله اسکندری
عباس عزیزی
الهام بیات
زهره سعادتی
حسن خزائی