تويسركان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در تويسركان

کنکوری ها
 • منحصرا زبان
  علی مالمیر
 • چهارم انساني
  امیرحسین رضافر
 • چهارم انساني
  مصطفی بیاتی
 • چهارم رياضي
  امیررضا اردلانی
 • چهارم رياضي
  بهارک بختیاری
 • چهارم تجربي
  امیر منصوری فر
 • چهارم تجربي
  امیر فضلعلی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های تويسركان

راحله اسکندری
الهام بیات
حسن خزائی
زهره سعادتی
وحید عبدالوند
فرزانه اسدبگی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های تويسركان جمعه 19 خرداد 1396