نهاوند

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در نهاوند

کنکوری ها
 • منحصرا زبان
  زهرا ترکمان
 • چهارم تجربي
  محمدامین عطائی
 • چهارم انساني
  محمد استحضاری دیزگرانی
 • چهارم انساني
  مهدی احمدوند
 • چهارم تجربي
  مهدی ده پهلوانی
 • چهارم رياضي
  علی فریادرس
 • چهارم تجربي
  محمد سیاوشی
 • چهارم تجربي
  حمید کاویانی
 • چهارم تجربي
  محمدامین نصرتی
 • چهارم تجربي
  کیانا حاجی حسن خونساری
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های نهاوند

زهرا میرزایی
پریا بحیرایی
زهره علی بخشی
فرشته جهانیان
حمیدرضا رحیمی
علیرضا افراسیابی