اسدآباد

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در اسدآباد

کنکوری ها
 • چهارم رياضي
  جواد میرزائی رشید
 • چهارم تجربي
  سیاوش بخشی
 • چهارم تجربي
  فاطمه شیخی
 • چهارم تجربي
  آناهیتا ابراهیمی حسابی
 • چهارم تجربي
  مهدی قادری
 • چهارم تجربي
  امیر حسین جهانی راستین
هنرستان
 • كامپيوتر
  محمد درویشی
 • كامپيوتر
  علیرضا شیری
 • كامپيوتر
  الناز کتابی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های اسدآباد

خشایار صالحی
محمدابراهیم صالحی
مونا صالحی