اسدآباد

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 20 مرداد 1396 در اسدآباد

متوسطه و دبیرستان
  • هفتم
    آنیتا صوفیانی
  • هفتم
    سیده الناز سجادی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های اسدآباد

محمدابراهیم صالحی
خشایار صالحی