ملاير

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 20 مرداد 1396 در ملاير

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  آیدا دادور
 • چهارم تجربي
  محمدحسین تاج بخش
 • چهارم رياضي
  بهار باقری
 • چهارم رياضي
  طیبه معلمی
 • چهارم تجربي
  حسین اصفهانی
 • چهارم رياضي
  مهسا ابراهیمی
 • چهارم تجربي
  مائده بهرامی
 • چهارم انساني
  زهرا حیدری
 • چهارم انساني
  مریم سامانلو
 • چهارم تجربي
  محمدمهدی شریفی
متوسطه و دبیرستان
 • يازدهم تجربي
  بتینا دشتی
 • دهم تجربي
  شایان اسماعیلی
 • هفتم
  علی مرادی
 • دهم تجربي
  کیان اسماعیلی
 • يازدهم تجربي
  زینب زنگنه
 • يازدهم رياضي
  فاطمه نظربیگی
 • يازدهم تجربي
  کیمیا افسر
 • هفتم
  مدیا مشهوری
 • نهم
  مهرناز باقری
 • هفتم
  محمد یاشا مهدوی کیا
دبستان
 • ششم دبستان
  هستی سادات موسوی
 • ششم دبستان
  حنانه صفری
 • ششم دبستان
  سجاد علی کرمی
 • ششم دبستان
  مائده عطشان
 • ششم دبستان
  سید آریو حسین اشرفی
 • ششم دبستان
  ستایش جباری
 • ششم دبستان
  فاطمه کریمی
 • ششم دبستان
  امیرمهدی نظری
 • ششم دبستان
  آرمینا جوکار
 • ششم دبستان
  امیرحسین سارایی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های ملاير

فرزانه عباسی
سمیه فرزانپور
فاطمه عبدالملکی
فتانه غیاثوند
بهناز سلیمی
سمیه بهرام چوبین