همدان

سایر رتبه های برتر 

رتبه های برتر کنکور 95 همدان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 30 تیر 1396 در همدان

هنرستان
  • الكتروتكنيك
    ابوالفضل جوادی
  • حسابداري
    سیما قاسمی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های همدان

مینا افشارفرنیا
مهتاب قنبری
حسین شعبانی
محمد سبحان طهوری
محمد گلپریان
محمد خوش لسان