مامونيه / زرنديه

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 20 مرداد 1396 در مامونيه /زرند

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  متین اصغری
متوسطه و دبیرستان
 • هفتم
  محمد جواد محمدی
 • نهم
  محمدامین فهیمی
دبستان
 • چهارم دبستان
  محمدکامیار مجدی
 • چهارم دبستان
  معصومه منتصر
 • ششم دبستان
  امین کاملی
 • ششم دبستان
  مرضیه کاملی
 • ششم دبستان
  فرهود فصیح
 • ششم دبستان
  نازنین واحد
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های مامونيه /زرند

آرزو کاوسی
معصومه راسخ
زهرا سیار خلج
سید علیرضا طالبی
محمد رضا رضائی