شهرك مهاجران

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در شهرك مهاجران

کنکوری ها
  • چهارم تجربي
    فرشاد ارمندئی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های شهرك مهاجران

علی مستعلی
الهام رجبی