شازنداراك

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 20 مرداد 1396 در شازنداراك

کنکوری ها
  • چهارم تجربي
    زهرا خورشیدی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های شازنداراك

مریم کلهر
مهدی اسماعیلی