خمين

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در خمين

کنکوری ها
 • چهارم رياضي
  محمدرضا خسروی
 • چهارم رياضي
  علی جعفرابادی
 • چهارم تجربي
  محمد رحیمی
 • چهارم تجربي
  امیرحسین قاسمی
 • چهارم تجربي
  محمدرضا مرتضایی
 • چهارم تجربي
  زینب زمانی
 • چهارم تجربي
  مهدی عربستانی
 • چهارم تجربي
  رضا غلامی
 • چهارم تجربي
  علیرضا رنجبری
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های خمين

مجید شاه محمدی
نادیا کریمی
سیما قزوینی
حامد بدری
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های خمين جمعه 19 خرداد 1396