خمين

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 1 اردیبهشت 1396 در خمين

کنکوری ها
 • چهارم رياضي
  محمدرضا خسروی
 • چهارم رياضي
  علی جعفرابادی
 • چهارم تجربي
  محمد رحیمی
 • چهارم تجربي
  محمدرضا مرتضایی
 • چهارم تجربي
  مهدی عربستانی
 • چهارم تجربي
  احمد رضا محمدی
 • چهارم تجربي
  زینب زمانی
 • چهارم تجربي
  مهسا فلاح
متوسطه و دبیرستان
 • نهم
  زهرا میرزائی
 • دهم تجربي
  امیرمحمد نجفی پور
 • دهم تجربي
  عباس براتی
 • سوم تجربي
  امید زمانی
 • نهم
  نگار عزیزی
 • سوم تجربي
  زهرا مجیدی
 • سوم تجربي
  امیرحسین شمسی
 • سوم تجربي
  بهراد هاشمی
 • نهم
  سیما رضائی
 • سوم تجربي
  محمدحسین اسلامی
دبستان
 • ششم دبستان
  علیرضا ابراهیمی
 • ششم دبستان
  آرمیتا نظری
 • ششم دبستان
  پرنیان مومنی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های خمين

نادیا کریمی
مجید شاه محمدی
سیما قزوینی
حامد بدری
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های خمين جمعه 1 اردیبهشت 1396