خمين

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 20 مرداد 1396 در خمين

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  امید زمانی
 • چهارم تجربي
  نگین هاشم پور
 • چهارم تجربي
  زهرا مجیدی
 • چهارم تجربي
  علیرضا بزرگی
 • چهارم تجربي
  امیرحسین شمسی
 • چهارم تجربي
  رضا عسگری
 • چهارم تجربي
  محمدحسین اسلامی
 • چهارم تجربي
  رضا قنبری
 • چهارم تجربي
  پروانه اسدی
 • چهارم تجربي
  مهدیه کمانی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های خمين

حامد بدری
سیما قزوینی