دليجان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 22 اردیبهشت 1396 در دليجان

کنکوری ها
 • چهارم انساني
  مریم کاظمی
 • چهارم انساني
  زهرا مرادی
 • چهارم رياضي
  امیر محمد ابراهیمی
 • چهارم تجربي
  رعنا احمدی
 • چهارم تجربي
  امیر حسین اسدی
 • چهارم تجربي
  امیرمحمد رفیعی
متوسطه و دبیرستان
 • هفتم
  ستایش خلیلی
 • دهم علوم انسانى و معارف
  امیر محمد غفاری
 • سوم انسانى
  سمانه اسکندری
 • سوم رياضي
  محمدامین محمدی
 • نهم
  نگین محمدی
 • هفتم
  محمد عرفان طاهری
 • هشتم
  شادی قاسمی
 • سوم تجربي
  علیرضا موسوی
هنرستان
 • الكتروتكنيك
  امیرحسین صفری
دبستان
 • پنجم دبستان
  آبتین ضیغمی
 • ششم دبستان
  ترنم حسینوند
 • پنجم دبستان
  اشکان اسدی
 • پنجم دبستان
  مهدیار صفری
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های دليجان

سمانه مجیدی
سیدمهدی هاشمی
الهام یدالله ئی
مهرنوش دلاوری
مریم دلاوری
ناهید دلاوری