دليجان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در دليجان

کنکوری ها
  • چهارم رياضي
    امیر محمد ابراهیمی
  • چهارم تجربي
    رعنا احمدی
  • چهارم تجربي
    امیر حسین اسدی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های دليجان

ناهید دلاوری
الهام یدالله ئی
مریم دلاوری
مسعود خراسانی
سمانه مجیدی
زهرا مجیدی