دليجان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 20 مرداد 1396 در دليجان

کنکوری ها
 • چهارم انساني
  عطیه خراسانی
 • چهارم انساني
  سوگل رحمت زاده
 • چهارم انساني
  سمانه اسکندری
 • چهارم تجربي
  فاطمه سادات رضوی مقدم
 • چهارم تجربي
  زهرا منصوری
 • چهارم تجربي
  نگین محمدعلی
 • چهارم تجربي
  عباس نجفی
 • چهارم تجربي
  محمدامین محمدی
 • چهارم تجربي
  علیرضا موسوی
متوسطه و دبیرستان
 • دهم رياضى
  نگین محمدی
 • هشتم
  بهار دلاوری
 • يازدهم رياضي
  مرتضی نوروزی
 • نهم
  فاطمه نوروزی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های دليجان

مهرنوش دلاوری
الهام یدالهی
مریم دلاوری
ناهید دلاوری
زهرا مجیدی
سیدمهدی هاشمی