اراك

سایر رتبه های برتر 

رتبه های برتر کنکور 95 اراك

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در اراك

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  فرنوش علی محمدی
 • چهارم انساني
  مبینا شمسی خانی
 • چهارم رياضي
  ثمین صالحی
 • چهارم انساني
  زهرا زندیه
 • چهارم تجربي
  شقایق کرمی
 • چهارم تجربي
  علی خانی
 • چهارم انساني
  فاطمه خلیلی
 • چهارم تجربي
  بهار خدادادزاده
 • چهارم انساني
  محمد جلولی
 • چهارم تجربي
  احسان مشهدی فراهانی
هنرستان
 • معماري
  محیا عسگری
 • حسابداري
  فاطمه ترابی
 • معماري
  زینب میرزایی
 • حسابداري
  زهرا نجفی
 • حسابداري
  زهرا بیات
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های اراك

سیدمهدی صادقی
فاطمه موسی خانی
زهرا سادات فیروزی
ریحانه مسگر
نیما رفیعی
نگار مهردوست