سروآباد

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 1 اردیبهشت 1396 در سروآباد

کنکوری ها
 • چهارم انساني
  سیروس خضری
 • چهارم انساني
  سمن فیضی
 • چهارم تجربي
  جلال اداک
 • چهارم تجربي
  هاوژین مرادی
 • چهارم تجربي
  هوشمند قادری
متوسطه و دبیرستان
 • نهم
  اوین غنیان
دبستان
 • ششم دبستان
  مهدیه سراجی شادباد
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های سروآباد

کاوان عظیمی
چیا شیخ عارفی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های سروآباد جمعه 1 اردیبهشت 1396