بانه

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 22 اردیبهشت 1396 در بانه

کنکوری ها
 • چهارم انساني
  سارا توکلی
 • چهارم انساني
  سولاف انوری بانه
 • چهارم انساني
  هدایت رمضانی
 • چهارم انساني
  رضا نادرپور
 • چهارم تجربي
  ایوب محمودی
 • چهارم انساني
  افسانه احمدپناه
 • چهارم تجربي
  بهنام مونسی
 • چهارم تجربي
  آرام رستمی
 • چهارم تجربي
  سارو درویش حسینی
 • چهارم تجربي
  مصلح محمدی
متوسطه و دبیرستان
 • هفتم
  مسیح عزیزی
 • هفتم
  پرستو طالبی خیبری
 • نهم
  سیدایمان حسینی پور
 • نهم
  رامتین انوری
دبستان
 • پنجم دبستان
  سارینا ملکی آهنگران
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های بانه

سمیه ابن عباس
هیوا مجیدی
نگار اسراری
شیوا محمدی
میثم دباغی
حسین برمکی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های بانه جمعه 22 اردیبهشت 1396