بانه

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 1 اردیبهشت 1396 در بانه

کنکوری ها
 • چهارم انساني
  سارا توکلی
 • چهارم انساني
  رضا نادرپور
 • چهارم انساني
  سولاف انوری بانه
 • چهارم انساني
  هدایت رمضانی
 • چهارم انساني
  فاطمه حسین زاده
 • چهارم تجربي
  ایوب محمودی
 • چهارم تجربي
  بهنام مونسی
 • چهارم تجربي
  عادل راهی
 • چهارم تجربي
  آرام رستمی
 • چهارم تجربي
  سعدی امینی
متوسطه و دبیرستان
 • سوم تجربي
  دیاکو محمودی
 • نهم
  مبین کاکی
 • دهم تجربي
  تارا رشیدپور
 • نهم
  محمد شریفی
 • سوم تجربي
  امید مصطفی پور
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های بانه

سمیه ابن عباس
حسین برمکی
غفور صالحی
هیوا مجیدی
نگار اسراری
شیوا محمدی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های بانه جمعه 1 اردیبهشت 1396