بيجار

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در بيجار

کنکوری ها
 • چهارم رياضي
  سپهر قمری
 • چهارم تجربي
  میلاد حسن پور
 • چهارم تجربي
  محمدسعید ویسی
 • چهارم تجربي
  محمدجواد مطلبی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های بيجار

زهرا رجبی
جعفر ولدخانی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های بيجار جمعه 19 خرداد 1396