سقز

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در سقز

کنکوری ها
 • چهارم انساني
  آرمان احمدزاده
 • چهارم انساني
  عبدالباسط خرمدل
 • چهارم انساني
  هیوا سلیم زاده میک
 • چهارم تجربي
  آریا عدنانی
 • چهارم تجربي
  ادریس ویسی احمدآبادسفلی
 • چهارم تجربي
  سهند داوری
 • چهارم تجربي
  مینا قدمی
 • چهارم تجربي
  ساریسا انصاری
 • چهارم تجربي
  محمد شهابی
 • چهارم تجربي
  کاویان رستمی
هنرستان
 • معماري
  مصعب امامی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های سقز

مریم پورمکری
هیمن عزیزی پور
امیر صحت
شیدا محمدی
سروه قادری
سامان محمدی