سقز

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 30 تیر 1396 در سقز

هنرستان
  • نقشه برداري
    بهروز رحیمی
  • نقشه برداري
    ارسلان شیرمحمدی
  • معماري
    نیوشا بابامیری
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های سقز

فرزانه سلطانی
سیده ژوان حسینی
هیمن عزیزی پور
مریم پورمکری
رضا کریمی
سوران عبدخدا