سقز

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 8 اردیبهشت 1396 در سقز

متوسطه و دبیرستان
 • نهم
  مژگان ساجدی یورقل
 • نهم
  مبینا خضری
 • نهم
  مبینا کس نزان یار
دبستان
 • ششم دبستان
  آویسا دنیائی
 • ششم دبستان
  بهراد بابائی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های سقز

ساریسا خسروی
هیوا عبدی
مریم پورمکری
فریبا سلطانی
سروه قادری
هیمن عزیزی پور
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های سقز جمعه 1 اردیبهشت 1396