مريوان

سایر رتبه های برتر 

رتبه های برتر کنکور 95 مريوان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در مريوان

کنکوری ها
 • چهارم رياضي
  عبدالباسط ویسی تبار
 • چهارم رياضي
  دیار محمدی
 • چهارم انساني
  محمد نوید راست خدیو
 • چهارم تجربي
  امید فتحی
 • چهارم تجربي
  یادگار رسایی
 • چهارم تجربي
  آروین ناهیدی
 • چهارم تجربي
  وریا فتحی
 • چهارم تجربي
  آرمان سجادی
 • چهارم تجربي
  بشیر پزشکیان
 • چهارم تجربي
  پریا محمودی
هنرستان
 • الكتروتكنيك
  ریبوار مرادپور
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های مريوان

نسرین دبستانی
کیهان ایازی
شیوا فتاحی
ژاله مهدیزاده
آزاد آرایان پور
نسیم ازکات
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های مريوان جمعه 19 خرداد 1396