گميشان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در گميشان

کنکوری ها
  • چهارم تجربي
    شریف زرین زاده
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های گميشان

علیرضا سلیمانی
لطیفه سلیمانی
فاطمه رئیسی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های گميشان جمعه 19 خرداد 1396