گاليكش

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 8 اردیبهشت 1396 در گاليكش

متوسطه و دبیرستان
  • نهم
    مهلا عرب
دبستان
  • ششم دبستان
    آرمیتا خسروی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های گاليكش

معصومه ملکان
لیلا ملکان
محدثه ملکان
سمانه ملکان
حسن ملکان
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های گاليكش جمعه 1 اردیبهشت 1396