خان ببين

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 1 اردیبهشت 1396 در خان ببين

متوسطه و دبیرستان
 • هفتم
  حدیثه کمشی کمر
 • هشتم
  پریماه سندگل
دبستان
 • پنجم دبستان
  پوریا بیات ترک
 • ششم دبستان
  عسل خرم
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های خان ببين

زینب احمدی
زهرا بیانی