خان ببين

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 22 اردیبهشت 1396 در خان ببين

متوسطه و دبیرستان
 • هفتم
  فاطمه کمشی کمر
 • هشتم
  سید محمدجواد حسینی
 • هشتم
  علی دیلم
دبستان
 • پنجم دبستان
  پوریا بیات ترک
 • پنجم دبستان
  علی گزمه
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های خان ببين

زینب احمدی
زهرا بیانی