كردكوي

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 1 اردیبهشت 1396 در كردكوي

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  محمد امین عاشورپور
 • چهارم تجربي
  مینا تبرائی
 • چهارم تجربي
  امید امید کر
 • چهارم تجربي
  سیده زهرا مداحی
 • چهارم تجربي
  فرزین بکرای
 • چهارم تجربي
  جمیله قربانی زاده
 • چهارم تجربي
  مسعود مسعودکر
 • چهارم تجربي
  شریف ایری
 • چهارم تجربي
  امیرحسین کریمی
 • چهارم تجربي
  محمدرضا قلی پوری
متوسطه و دبیرستان
 • سوم انسانى
  دیبا درزی
 • سوم رياضي
  نسترن توکلی
 • هشتم
  راحله قدردان توماج
 • نهم
  عابده دردی نژاد کر
 • سوم تجربي
  نگار فیروزی
 • نهم
  مبینا مبینا کم
 • دهم تجربي
  شایان اونق
 • نهم
  بهار توماج
 • نهم
  مبینا قره چه
دبستان
 • پنجم دبستان
  ابوالفضل تیرگر
 • ششم دبستان
  محمدامین بساوند
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های كردكوي

حبیبه خطیری
فروغ سلطانی
محمد اسماعیل حسین ابادی
پگاه مفتاح