كردكوي

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در كردكوي

کنکوری ها
  • چهارم تجربي
    سیده زهرا مداحی
  • چهارم تجربي
    امیرحسین شمسیان
  • چهارم تجربي
    امید امید کر
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های كردكوي

فروغ سلطانی
پگاه مفتاح
محمد اسماعیل حسین ابادی
حبیبه خطیری