مينودشت

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 22 اردیبهشت 1396 در مينودشت

کنکوری ها
 • چهارم رياضي
  محمد خواجه
 • چهارم تجربي
  علیرضا ممشلو
 • چهارم تجربي
  معصومه ابراهیم زاده
 • چهارم تجربي
  امید کوهستانی
متوسطه و دبیرستان
 • نهم
  مریم قزل سوفلو
 • هشتم
  امیر بهاروند
دبستان
 • پنجم دبستان
  رضا نامنی
 • ششم دبستان
  فائزه میرزایی
 • ششم دبستان
  گلسانا کشاورز
 • ششم دبستان
  امیرحسین حسینی
 • ششم دبستان
  زهرا ممشلی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های مينودشت

فاطمه عسکری
عاطفه قزلسفلو
اکرم مصطفی لو
مینا مصطفی لو
سمانه بشارتلو
سعیده نوری