بندرتركمن

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 8 اردیبهشت 1396 در بندرتركمن

دبستان
  • ششم دبستان
    حسام الدین بابایانی
  • ششم دبستان
    پوریا مظفری
  • ششم دبستان
    ریحانه نوری یانی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های بندرتركمن

میرمحمد میرقربان زاده
سپیده کر‌
عبدالامین طریک
زلیخا توماج
فاطمه رئیسی
طیبه مهدی زاده