بندرتركمن

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در بندرتركمن

کنکوری ها
 • چهارم انساني
  سعیده مختوم
 • چهارم تجربي
  عارفه علاقی
 • چهارم تجربي
  سیما کمی
 • چهارم تجربي
  عالیه توحیدی
 • چهارم تجربي
  مرضیه دوجی
 • چهارم تجربي
  مهران کمی
 • چهارم تجربي
  سینا میرطالبی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های بندرتركمن

عبدالامین طریک
آنه گلدی قره جه
سپیده کر‌
زلیخا توماج
طیبه مهدی زاده
میرمحمد میرقربان زاده