آزادشهر

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 8 اردیبهشت 1396 در آزادشهر

متوسطه و دبیرستان
  • نهم
    سیدمصطفی دهنوی
دبستان
  • ششم دبستان
    مریم سعیدی
  • ششم دبستان
    آرمیتا کوهستانی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های آزادشهر

مهدی خنجری
فهیمه غفاری توران
آیلین رحیمی ثانی
علی اصغر سنگ سفیدی
مینا سمیعی پاقلعه
الهه سنگ سفیدی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های آزادشهر جمعه 18 فروردین 1396