آزادشهر

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در آزادشهر

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  مریم سمیعی
 • چهارم انساني
  حسن نصرآبادی
 • چهارم تجربي
  پارسا آقامحمدی
 • چهارم تجربي
  سارا غفاری توران
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های آزادشهر

سنگ سفیدی الهه
مهدی خنجری
فهیمه غفاری توران
علی اصغر سنگ سفیدی
الهه سنگ سفیدی
آیلین رحیمی ثانی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های آزادشهر جمعه 19 خرداد 1396