گنبد

سایر رتبه های برتر 

رتبه های برتر کنکور 95 گنبد

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 22 اردیبهشت 1396 در گنبد

کنکوری ها
 • منحصرا زبان
  پیمان صیاد
 • چهارم انساني
  امیرحسین سعادتی چشمقان
 • چهارم تجربي
  مبینا آق ارکاکلی
 • چهارم تجربي
  مرجان کوچکی
 • چهارم رياضي
  امیرحسین اشرفی مقدم
 • چهارم رياضي
  پریسا دانشمند
 • چهارم تجربي
  سلیمان راهبی
 • چهارم رياضي
  احمد کوزه لی
 • چهارم تجربي
  محمد امین کیمری
 • چهارم تجربي
  پگاه حیدری
متوسطه و دبیرستان
 • نهم
  مرجان توغدری
 • سوم تجربي
  آی ناز ناظری قوجق
 • سوم انسانى
  یاسمن یوسف نژاد اردها
 • دهم تجربي
  علی موذن
 • سوم تجربي
  محمدرضا اسماعیلی
 • سوم تجربي
  زهرا رجبلی
 • دهم تجربي
  آرمین شیخی
 • هفتم
  ماهان طریقتی
 • سوم تجربي
  فرزاد دری
 • نهم
  پریسا اسلامی
دبستان
 • پنجم دبستان
  آناهیتا بیانی
 • پنجم دبستان
  آی ناز اورد
 • ششم دبستان
  مهیلا شایستگان
 • پنجم دبستان
  فاطمه همدانی
 • پنجم دبستان
  طهورا گرایلی
 • ششم دبستان
  آنا مشرقی
 • ششم دبستان
  سلما کوچکی
 • ششم دبستان
  ساناز پیلغوش
 • پنجم دبستان
  پرنیان احمدی ممشی
 • ششم دبستان
  مریم سعادتی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های گنبد

آرزو سهرابی
عاطفه حیدری فتسمی
خدیجه نوروزی
فائزه منتظری
مجتبی جعفری
اسماء میرشاهی دوزین