گرگان

سایر رتبه های برتر 

رتبه های برتر کنکور 95 گرگان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 1 اردیبهشت 1396 در گرگان

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  سیده نسیم طیاری
 • منحصرا زبان
  نازنین سروری
 • چهارم رياضي
  امیرحسین فتاحی
 • چهارم تجربي
  محمدحسین حفظ الصحه
 • چهارم تجربي
  فرهاد رسول پور
 • چهارم تجربي
  ابراهیم آل جلیل
 • چهارم تجربي
  احسان ایزدی
 • چهارم تجربي
  سینا طعنه
 • چهارم تجربي
  انیس غریبی
 • چهارم رياضي
  صبا دهرویه
متوسطه و دبیرستان
 • سوم تجربي
  کیارش تندکار
 • هفتم
  ماریا صحنه
 • سوم رياضي
  مبینا ایزدپناه
 • دهم تجربي
  امیرسامان نوشک
 • سوم رياضي
  مهسا نیازی
 • هشتم
  بنیامین نظری
 • هشتم
  یاسین جلالی
 • هشتم
  یاشار قرنجیک
 • سوم رياضي
  آرزو رحیم زاده
 • دهم رياضى
  علیرضا عسکرجهان آباد
هنرستان
 • کليه رشته ها
  علی اکبر شاهوزهی سانی
دبستان
 • ششم دبستان
  ملیکا کریمی
 • پنجم دبستان
  آیلین تاجیک جلایری
 • پنجم دبستان
  معید ایری
 • پنجم دبستان
  پریسا رحمانیان
 • پنجم دبستان
  مبین اسلامی
 • ششم دبستان
  یونس ایمانیان
 • ششم دبستان
  میکاییل قزل
 • ششم دبستان
  نعیم سن سبلی
 • پنجم دبستان
  سروش میرزانژاد
 • پنجم دبستان
  محمد کمال غریبی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های گرگان

محدثه شکیبا
منا ایرجی
سحر صادقی
مرجان طبسی
فروز اسماعیلی
ماه منیر مهدوی