گرگان

سایر رتبه های برتر 

رتبه های برتر کنکور 95 گرگان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 22 اردیبهشت 1396 در گرگان

کنکوری ها
 • چهارم رياضي
  امیرحسین فتاحی
 • چهارم رياضي
  فاطمه صفار
 • چهارم تجربي
  پوریا اطاقی فریمانی
 • چهارم تجربي
  سینا طعنه
 • چهارم تجربي
  محمد صحنه
 • چهارم تجربي
  انیس غریبی
 • چهارم انساني
  سیدرضا آقامحمدا
 • چهارم رياضي
  حسین صفار
 • چهارم تجربي
  ابراهیم آل جلیل
 • چهارم تجربي
  محمدحسین حفظ الصحه
متوسطه و دبیرستان
 • هفتم
  ماریا صحنه
 • سوم رياضي
  مهسا نیازی
 • سوم رياضي
  مبینا ایزدپناه
 • دهم تجربي
  محمد مقصودلو
 • سوم رياضي
  آرزو رحیم زاده
 • دهم رياضى
  معین نصیری
 • سوم تجربي
  محمدرضا مهاجر
 • دهم تجربي
  مهدی سروش
 • سوم رياضي
  علی بائی
 • نهم
  مریم اتحادی
هنرستان
 • کليه رشته ها
  علی اکبر شاهوزهی سانی
دبستان
 • پنجم دبستان
  معید ایری
 • چهارم دبستان
  محیا توماج
 • ششم دبستان
  کیمیا رعیت نواز
 • پنجم دبستان
  پریسا رحمانیان
 • ششم دبستان
  زهره موحدی
 • ششم دبستان
  یاسمن سادات میراکبری
 • ششم دبستان
  پارسا مهرآرا
 • ششم دبستان
  امیرحسین قلیچی
 • ششم دبستان
  امیرعلی موثقی
 • پنجم دبستان
  آیلین تاجیک جلایری
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های گرگان

ثنا صادقی
ام کلثوم الوندسرکلاته
محسن بغیری
سمیرا عرب عامری
مرجان طبسی
فروز اسماعیلی