گرگان

سایر رتبه های برتر 

رتبه های برتر کنکور 95 گرگان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در گرگان

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  سیده نسیم طیاری
 • چهارم رياضي
  امیرحسین فتاحی
 • چهارم انساني
  شکیبا سعدالدین
 • چهارم تجربي
  ابراهیم آل جلیل
 • چهارم تجربي
  سینا طعنه
 • چهارم تجربي
  پوریا اطاقی فریمانی
 • چهارم تجربي
  محمدحسین حفظ الصحه
 • چهارم رياضي
  فاطمه صفار
 • چهارم رياضي
  صبا دهرویه
 • چهارم تجربي
  انیس غریبی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های گرگان

محمد طبسی
مرجان طبسی
ملیحه میرزایی
محمد قاسم پور
محدثه شکیبا
ثنا صادقی