گيلانغرب

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 22 اردیبهشت 1396 در گيلانغرب

کنکوری ها
 • منحصرا زبان
  طاهره جعفری
 • چهارم تجربي
  علیرضا صحرایی
 • چهارم تجربي
  علی کرمی
 • چهارم تجربي
  محمد سعید حیدری
متوسطه و دبیرستان
 • هشتم
  کیانا عظیمی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های گيلانغرب

احسان وطن پور
سمیه کاظمی
پروین زارعی
محمدرضا نورافکن
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های گيلانغرب جمعه 22 اردیبهشت 1396