روانسر

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در روانسر

کنکوری ها
  • چهارم تجربي
    سنا کریمی
  • چهارم تجربي
    اشکان رحیمی
هنرستان
  • معماري
    شقایق خدری
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های روانسر

غفار ولدبیگی
مرضیه محمدی
هژیر مصری
بیان کریمی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های روانسر جمعه 19 خرداد 1396