سنقر

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 22 اردیبهشت 1396 در سنقر

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  محمد حسین ابراهیمی
 • چهارم تجربي
  سجاد پیشوایی علوی
 • چهارم تجربي
  محدثه ایزدی
 • چهارم تجربي
  مهران سردره
 • چهارم تجربي
  سارا طاهری
 • چهارم تجربي
  کوثر فعله گری
 • چهارم تجربي
  متین عباسی
 • چهارم تجربي
  میلاد خالقی
 • چهارم تجربي
  زاهد قهرمانی
 • چهارم تجربي
  پویا قاسمی
متوسطه و دبیرستان
 • هشتم
  آیناز حاج محمدی
 • سوم تجربي
  عسل مویدی
 • سوم تجربي
  یگانه جعفری سنقری
 • سوم تجربي
  فاطمه نوروززاده
دبستان
 • ششم دبستان
  محمد رضا پروینی
 • ششم دبستان
  نرگس فخاری
 • چهارم دبستان
  برهان حقیقی
 • ششم دبستان
  سپهر ستاری
 • ششم دبستان
  باقر قبادی بگوند
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های سنقر

ندی مومنه
علی مومنه