قصر شيرين

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 1 اردیبهشت 1396 در قصر شيرين

کنکوری ها
  • چهارم تجربي
    دریا محمدی
متوسطه و دبیرستان
  • سوم تجربي
    یزدان حیدریان
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های قصر شيرين

شبنم پارسه
مهدی امینی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های قصر شيرين جمعه 1 اردیبهشت 1396