صحنه

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در صحنه

کنکوری ها
  • چهارم تجربي
    زینب کرمی
  • چهارم تجربي
    کیمیا شاه ابراهیمی
  • چهارم تجربي
    سارا خزایی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های صحنه

حدیث جوادی
معین کرمی
مژده خزایی
اکرم طاهری
ایرج پیری
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های صحنه جمعه 19 خرداد 1396