كنگاور

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 1 اردیبهشت 1396 در كنگاور

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  محمدمعین دبیریان
 • چهارم تجربي
  پرستو کرمی مقدم
 • چهارم تجربي
  میثم حصاری
 • چهارم تجربي
  زهرا گداری نژاد
 • چهارم تجربي
  فائزه دهنوی
متوسطه و دبیرستان
 • هفتم
  علی رضائی
 • نهم
  امیرحسین مومیوند
 • نهم
  رضا رضائی
 • نهم
  علی باباعلی
 • نهم
  آرمین حصاری
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های كنگاور

مریم کاظمی مبین
علی گودینی
پریسا فریفته
شهریار سلیمی
سیدمحسن معصومی
پریسا محمدی رادوند
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های كنگاور جمعه 1 اردیبهشت 1396