كنگاور

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در كنگاور

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  محمدمعین دبیریان
 • چهارم تجربي
  زهرا گداری نژاد
 • چهارم تجربي
  متین بابائی زاده
 • چهارم تجربي
  پرستو کرمی مقدم
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های كنگاور

پریسا محمدی رادوند
پریسا فریفته
سیدمحسن معصومی
مریم کاظمی مبین
شهریار سلیمی
سعید خزائی