سرپل ذهاب

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در سرپل ذهاب

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  علی سلیمی
 • چهارم تجربي
  سارا پاده بان
 • چهارم تجربي
  احسان مرادی دیره
 • چهارم تجربي
  محمدرسول مرادیان
 • چهارم تجربي
  فرشته محمدی
 • چهارم تجربي
  علی حسینی
 • چهارم تجربي
  امیر حسین کاظمی حبیبوندی
 • چهارم تجربي
  هانیه بابائی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های سرپل ذهاب

مسعود گلمحمدی
وجیهه نجفی
فائزه رستمی ذهابی
فوزیه نجفی
پروین پیری
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های سرپل ذهاب جمعه 19 خرداد 1396