سرپل ذهاب

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 22 اردیبهشت 1396 در سرپل ذهاب

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  علی سلیمی
 • چهارم تجربي
  محمدرسول مرادیان
 • چهارم تجربي
  فاطمه یاری
 • چهارم تجربي
  مهدی صیدمرادی
 • چهارم تجربي
  شهلا رعنایی
 • چهارم تجربي
  پارسا لرستانی
 • چهارم تجربي
  سارا فتحی
 • چهارم تجربي
  زهرا حیدری
 • چهارم تجربي
  آرمین نظری
 • چهارم تجربي
  سارا پاده بان
متوسطه و دبیرستان
 • دهم تجربي
  هانا پورشرف
 • نهم
  متین اختر
 • سوم تجربي
  کیمیا محمدی
دبستان
 • چهارم دبستان
  راحیل نجفی
 • دوم دبستان
  ماردین دارابی
 • دوم دبستان
  سحر قمری
 • پنجم دبستان
  امیر محمد نادری
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های سرپل ذهاب

وجیهه نجفی
مسعود گلمحمدی
فوزیه نجفی
فائزه رستمی ذهابی
پروین پیری
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های سرپل ذهاب جمعه 22 اردیبهشت 1396