سرپل ذهاب

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 20 مرداد 1396 در سرپل ذهاب

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  اندیشه بابلی
 • چهارم تجربي
  محمدرسول قاضی پور
 • چهارم تجربي
  محمدجواد راستین
 • چهارم تجربي
  محمد حسین مرادی
متوسطه و دبیرستان
 • يازدهم تجربي
  مریم یارمرادیان
 • نهم
  سحر بهرامی
 • نهم
  صدف قمری
 • نهم
  هستی ناصری
 • نهم
  عسل مرادی مطلق
دبستان
 • دوم دبستان
  محمد سپهر یارمرادیان
 • سوم دبستان
  ماردین دارابی
 • سوم دبستان
  سحر قمری
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های سرپل ذهاب

علی خالقی
پروین پیری