رومشكان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 22 اردیبهشت 1396 در رومشكان

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  امین امرایی
 • چهارم تجربي
  احمد سوری
 • چهارم تجربي
  صدیقه بازوند
 • چهارم تجربي
  احسان بازوند
 • چهارم تجربي
  علی امرایی
 • چهارم تجربي
  شایان امرایی
 • چهارم تجربي
  محمدامین ملکی منفرد
متوسطه و دبیرستان
 • سوم تجربي
  مهسا اسدی بازوند
 • هشتم
  مهدی رستمی
 • سوم تجربي
  محمدجواد همتی
دبستان
 • چهارم دبستان
  محمد حسن زاده
 • چهارم دبستان
  هستی امرایی
 • ششم دبستان
  هانی سوری
 • ششم دبستان
  امیرحسین اسدی بازوند
 • ششم دبستان
  امیررضا بازوند
 • پنجم دبستان
  یاسین شریفی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های رومشكان

حامد امرایی
روح اله امرایی
معصومه امرایی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های رومشكان جمعه 22 اردیبهشت 1396