رومشكان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 20 مرداد 1396 در رومشكان

کنکوری ها
  • چهارم تجربي
    مهسا اسدی بازوند
  • چهارم تجربي
    زینب طهماسبی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های رومشكان

معصومه امرایی
روح اله امرایی