ازنا

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در ازنا

کنکوری ها
 • چهارم رياضي
  حامد جودکی
 • چهارم تجربي
  مهدیه کرمی
 • چهارم تجربي
  علی کریمی
 • چهارم تجربي
  زهرا پهلوانی
 • چهارم تجربي
  محمد مهدی امامی
 • چهارم تجربي
  سحر ورمزیاری
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های ازنا

میثم فتاحی
فاطمه مدیری
فرشاد نوروزی
بهمن ‌لک
اشرف توکلی
مریم خلیلی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های ازنا جمعه 19 خرداد 1396