پلدختر

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در پلدختر

کنکوری ها
  • چهارم تجربي
    محمد رفیعی
  • چهارم تجربي
    مریم مرادی
  • چهارم تجربي
    امیرحسین نصیرمقدس
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های پلدختر

منصور جایدری
اردشیر عبدی پور
فاطمه محمودی نژاد
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های پلدختر جمعه 19 خرداد 1396