اليگودرز

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 20 مرداد 1396 در اليگودرز

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  سحر مشایخی
 • چهارم تجربي
  علی رفعتی
 • چهارم تجربي
  یاسین محمد صالحی
 • چهارم تجربي
  صالحه ملکی
 • چهارم تجربي
  سینا گودرزی
 • چهارم تجربي
  فاطمه فرنام
 • چهارم تجربي
  مهدی آذر شب
متوسطه و دبیرستان
 • هشتم
  پرنیا سلیمانی
 • هفتم
  آریان سرلک
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های اليگودرز

زینب رحیمی
محسن محمودی