اليگودرز

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در اليگودرز

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  احمد رضا ولایت مهر
 • چهارم تجربي
  مهدی سلاحی
 • چهارم تجربي
  حسین سلطانی
 • چهارم تجربي
  عارف لونی
 • چهارم تجربي
  کیمیا داودی
 • چهارم تجربي
  شهریار شاهوردی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های اليگودرز

مریم علی بابایی
محسن محمودی
جواد شاهوردی
زهره عسگری
مریم زکی ملا
الهام ملکی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های اليگودرز جمعه 19 خرداد 1396