دورود

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 22 اردیبهشت 1396 در دورود

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  محمدرضا نظری
 • چهارم انساني
  محمد خورشیدوند
 • چهارم انساني
  موسی خورشیدوند
 • چهارم تجربي
  محمد داوودی کیا
 • چهارم تجربي
  حسام دالوندی
 • چهارم تجربي
  مهدیه لشنی زند
 • چهارم تجربي
  مهدی صوفی وند
 • چهارم تجربي
  شکوفه رحمتی
 • چهارم تجربي
  زهرا یاراحمدی
 • چهارم تجربي
  سوسن آزادی دواریجانی
متوسطه و دبیرستان
 • هشتم
  شایان قائدی
 • سوم تجربي
  عرفان پولادوند
 • سوم تجربي
  یزدان پولادوند
 • سوم تجربي
  ابوالفضل خسروی
 • سوم تجربي
  فاطمه خدیور
دبستان
 • ششم دبستان
  سنا شکیب آرا
 • ششم دبستان
  سیدحسین موسوی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های دورود

شیرین لک ا
بهاره یاراحمدی
الهه اسلامی
زهرا احمدوند
علی انصاری
میثم فریدنی