دورود

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در دورود

کنکوری ها
 • چهارم انساني
  نرجس توکلیان
 • چهارم تجربي
  محمدرضا نظری
 • چهارم تجربي
  مهدی صوفی وند
 • چهارم تجربي
  محمد داوودی کیا
 • چهارم تجربي
  مهدیه لشنی زند
 • چهارم تجربي
  محمد بهلولی
 • چهارم تجربي
  مبینا دالوندی
 • چهارم تجربي
  زهرا یاراحمدی
 • چهارم تجربي
  سوسن آزادی دواریجانی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های دورود

عباس گلستانی
زهرا گرمه ای
فاطمه مرزبان
بهاره یاراحمدی
رضوان نوربخش
علی انصاری