دورود

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 20 مرداد 1396 در دورود

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  فاطمه خدیور
 • چهارم تجربي
  رضا بهلولی
 • چهارم تجربي
  کوثر یاراحمدی
 • چهارم تجربي
  امین سعیدی نیا
 • چهارم تجربي
  مهدیه خورشیدی
متوسطه و دبیرستان
 • هفتم
  شروین قائدی
 • يازدهم تجربي
  احسان آسترکی
دبستان
 • ششم دبستان
  هیوا رازانی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های دورود

زهرا گرمه ای
مهران نصرتی