نورآباد

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در نورآباد

کنکوری ها
  • چهارم تجربي
    کوثر رستمی مفرد
  • چهارم تجربي
    عرفان قاسمیان گاوکش
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های نورآباد

رضا امیدی پوری احمدوند
فاطمه نجادی
کبری نقدی پری
زینب نوری زردآلویی
عنایت سبزی خوشنامی
زهرا فتحی