كوهدشت

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در كوهدشت

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  محمد جواد گراوند
 • چهارم تجربي
  عباس امینی زاده
 • چهارم تجربي
  دانیال علی نیایی
 • چهارم تجربي
  پرهام مرادی
 • چهارم تجربي
  مهران رضایی
 • چهارم تجربي
  زینب مرادی
 • چهارم تجربي
  راضیه امیر پاک
 • چهارم تجربي
  پژمان قلندرپور
 • چهارم تجربي
  علی مهدی پور
 • چهارم تجربي
  علی امرایی
هنرستان
 • حسابداري
  فرشته جعفری
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های كوهدشت

زهرا رضایی امرایی
فرانک فیضی
اختر امرایی
مژگان قیصوری
فرشته گراوند
سمیرا پور امرایی