كوهدشت

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 1 اردیبهشت 1396 در كوهدشت

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  احمدرضا قاسمی
 • چهارم تجربي
  محمد جواد گراوند
 • چهارم انساني
  مریم یاری نژاد
 • چهارم رياضي
  علیرضا رشنو
 • چهارم تجربي
  هانیه نظری
 • چهارم تجربي
  پرهام مرادی
 • چهارم تجربي
  راضیه امیر پاک
 • چهارم تجربي
  عباس امینی زاده
 • چهارم تجربي
  دانیال علی نیایی
 • چهارم تجربي
  فائزه خوشناموند
متوسطه و دبیرستان
 • هفتم
  ستاره کرد
 • سوم تجربي
  سروین ازادبخت
 • هشتم
  سنا نبی پور
 • هفتم
  محمدصدیق مرادی کیان
 • دهم تجربي
  علی رضا شریعتی
 • هشتم
  علیرضا جمشیدی
 • هفتم
  پانیذ درویش پور
 • هشتم
  ریحانه امیریان
 • هفتم
  نساء نبی پور
 • هشتم
  مهسا گراوند
هنرستان
 • حسابداري
  فرشته جعفری
دبستان
 • پنجم دبستان
  سانیا انصاری
 • ششم دبستان
  امیرحسین پیرزاده
 • پنجم دبستان
  فاطمه عباسی دوآب
 • ششم دبستان
  فاطمه خدایاری
 • پنجم دبستان
  امیررضا رحمان زاده
 • پنجم دبستان
  محمدامین قادری نژاد
 • پنجم دبستان
  حمیدرضا عباسی
 • پنجم دبستان
  امیرمحمد فیاض بخش
 • پنجم دبستان
  محمد مبین هاشمی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های كوهدشت

سمیرا پور امرایی
اختر امرایی
فرانک فیضی
زهرا رضایی امرایی
مژگان قیصوری
فرشته گراوند