قلعه گنج

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 20 مرداد 1396 در قلعه گنج

کنکوری ها
  • چهارم تجربي
    هرمز احمدی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های قلعه گنج

مرضیه احمدی کهنعلی
یوسف چهرآزاد