عنبرآباد

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 22 اردیبهشت 1396 در عنبرآباد

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  فاطمه سیفی
متوسطه و دبیرستان
 • دهم علوم انسانى و معارف
  محمد سیدی کره
دبستان
 • چهارم دبستان
  امیر حسین رودباری
 • ششم دبستان
  محدثه رودباری
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های عنبرآباد

تیمور محمدی سلیمانی
سلیمه دوستکی
ساره قاسمی
محمد رستگار
مسلم بدوئی
اسماء رئیسی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های عنبرآباد جمعه 22 اردیبهشت 1396