بافت

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 8 اردیبهشت 1396 در بافت

متوسطه و دبیرستان
 • نهم
  زهره ایرانپور
دبستان
 • ششم دبستان
  مهدی خالویی
 • ششم دبستان
  آرمین دهقانی دشتابی
 • ششم دبستان
  ساره ایرانپور
 • ششم دبستان
  یاشار شرفی
 • ششم دبستان
  امیرکسری امیری پاک
 • ششم دبستان
  محمد قلندری کر
 • ششم دبستان
  محمدمهدی کفاش زاده
 • ششم دبستان
  نیلوفر حسینخانی ننیز
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های بافت

سحر سلطانی نژاد
سمیرا رجایی نژاد
مهدیه سلطانی نژاد
سمیرا خسروی
حمیده شهابی نژاد
اسما ذوالعلی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های بافت جمعه 1 اردیبهشت 1396