انار

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 22 اردیبهشت 1396 در انار

کنکوری ها
 • چهارم انساني
  علی اکبر اسدی روگوشوئی
 • چهارم تجربي
  محمد رضا حسینی زاده
 • چهارم رياضي
  زهرا پوزن
 • چهارم رياضي
  زهرا صادقی
 • چهارم تجربي
  امیر حسین غلامرضائی نوه
 • چهارم تجربي
  انیس زارع بیدکی
متوسطه و دبیرستان
 • نهم
  علی میرزائی اناری
 • نهم
  فاطمه اسماعیلی
 • سوم انسانى
  فاطمه شکوه بچاقجی
 • هفتم
  فرزانه محمدیان
 • هفتم
  علی زمانی
 • نهم
  آرزو پورشمسیان جوزمی
 • دهم تجربي
  محمد حسینی
 • سوم تجربي
  مهدی کمسفیدی
 • سوم تجربي
  عرفان بیرمی
 • نهم
  مهدی غلامرضایی نژاد
هنرستان
 • حسابداري
  سعیده اناری ابولی
 • كامپيوتر
  فاطمه منگلی
 • كامپيوتر
  سعیده یعقوبی
 • حسابداري
  زهرا محمد میرزایی
دبستان
 • چهارم دبستان
  فاطمه ناجی زاده
 • پنجم دبستان
  پریسا منگلی
 • ششم دبستان
  مهشید انارکی محمدی
 • ششم دبستان
  فاطمه عبداللهی
 • چهارم دبستان
  امیر حسین علی اکبری
 • ششم دبستان
  مبینا احمدی طهرانی
 • پنجم دبستان
  محیا رئیسی
 • چهارم دبستان
  فاطمه اسمعیلی حسین آبادی
 • چهارم دبستان
  فاطمه ناجی
 • چهارم دبستان
  امیرمهدی یوسفی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های انار

حسین غدیری
رضا عسکری
نجمه ارکیان
سیدجلیل فاطمی
فائزه رحیمی
نرگس عسکری