انار

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 30 تیر 1396 در انار

هنرستان
 • حسابداري
  سعیده اناری ابولی
 • گرافيك
  مهدیه شهشهانی
 • كامپيوتر
  سعیده یعقوبی
 • كامپيوتر
  فاطمه منگلی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های انار

رضا عسکری چاورچی
فائزه رحیمی
حسین عسکری چاورچی
نجمه ارکیان
نرگس عسکری چاورچی
حسین غدیری