بردسير

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در بردسير

هنرستان
  • الكتروتكنيك
    محسن معصومی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های بردسير

فرشید دادوند
شهرزاد خالقی
فاطمه پورتوانا
اشرف موسی پور
مهناز آدمیزاد رنجبر
زینب رنجبر
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های بردسير جمعه 19 خرداد 1396