بردسير

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 8 اردیبهشت 1396 در بردسير

متوسطه و دبیرستان
  • نهم
    ملیکا گرکانی نژاد
دبستان
  • ششم دبستان
    زهرا مظفری غربا
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های بردسير

مهناز آدمیزاد رنجبر
فرشید دادوند
فاطمه پورتوانا
شهرزاد خالقی
زهره خسروی
اشرف موسی پور
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های بردسير جمعه 1 اردیبهشت 1396