كهنوج

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 1 اردیبهشت 1396 در كهنوج

کنکوری ها
 • چهارم رياضي
  مصطفی عمرانی دهکهان
 • چهارم رياضي
  امین زارعی منوجان
 • چهارم رياضي
  احمدرضا عمرانی ده کهان
 • چهارم رياضي
  محمد حسن رئیسی خواه
 • چهارم رياضي
  ابوالفضل عمرانی ده کهان
 • چهارم تجربي
  ناهید محمودی لورگی
متوسطه و دبیرستان
 • دهم رياضى
  صادق محمدخانی
 • هشتم
  فاطمه پلاشی
 • سوم تجربي
  شیوا خواجه
 • سوم تجربي
  محمدحسین شفیعی
 • نهم
  محمد طاها سالاری
 • سوم تجربي
  زهرا پلاشی
دبستان
 • پنجم دبستان
  مهدی فرخاری
 • ششم دبستان
  نگین دوستی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های كهنوج

نسرین سررشته داریان
یدالله حسینی سرزه
معصومه محمودی
کیانوش سهرابی
سمیرا اطمینانی
فهیمه عیدی زه